کارسلینگ آسانسور هیدرولیک

کاراسلینگ هیدرولیک

فهرست مطالب

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک چیست؟

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک، سازه نگهدارنده کابین است که بواسطه کفشک ها امکان حرکت در مسیر ریل های راهنما را فراهم می کند. در واقع کارسلینگ Carsling که به آن کارفریم Car frame نیز می گویند همان نقش یوک کابین در آسانسورهای کششی را دارد.

کاربرد کارسلینگ آسانسور هیدرولیک

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک در سیستم های جک در کنار (آسانسور هیدرولیک جک بغل) کاربرد دارد. در این سیستم ها کارسلینگ از طریق کفشک های راهنما در مسیر ریل ها قرار می گیرد. جک هیدرولیک با روش مستقیم یا غیر مستقیم به کارسلینگ مربوط می شود. کابین روی کارسلینگ بصورت ثابت تعبیه و از طریق حرکت آن جابجا می شود.

مشخصات فنی کارسلینگ

در طراحی آسانسورهای هیدرولیک جک در کنار باید مشخصه های فنی کارسلینگ تعیین شود. در زیر مهمتریم مشخصات فنی کارسلینگ های آسانسور هیدرولیک فهرست شده اند.

 • فاصله دهانه ریل یا DBG
 • نوع و سایز ریل های راهنما
 • ظرفیت آسانسور، وزن کابین و ضخامت استراکچر کارسلینگ
 • ارتفاع اورهد و ارتفاع ستون های کارسلینگ
 • ارتفاع چاهک و ارتفاع فورک های کارسلینگ
 • ابعاد چاهک آسانسور و اندازه فورک های کارسلینگ
 • نوع پاراشوت
 • تعداد و نحوه عملرد رولرها

 انواع کارسلینگ آسانسور هیدرولیک

کارسلینگ آسانسورهای هیدرولیک به دو نوع اصلی دسته بندی می شود. مبنای این دسته بندی نوع کارسلینگ بر اساس نوع جک آسانسور هیدرولیک است. نوع اول کارسلینگ آسانسورهای هیدرولیک جک در کنار مستقیم هستند. نوع دوم کارسلینگ آسانسورهای هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم می باشند. در ادامه این دو نوع کارسلینگ بررسی خواهند شد. بر این اساس باید توجه داشت که کاراسلینگ به پاوریونیت آسانسور هیدرولیک ارتباطی ندارد. بنابراین کاربر اصلی کارسلینگ در انواع آسانسور هیدرولیکی با سیستم های جک در کنار می باشد

 کارسلینگ آسانسور هیدرولیک مستقیم

این نوع کارسلینگ آسانسور هیدرولیک که برای جک های مستقیم در کنار کاربرد دارد به نسبت ساده تر است. به جز استراکچر کارسلینگ که باید از استحکام کافی برخوردار باشد، قطعاتی مانند پاراشوت، فلکه، قلاب بکسل و برخی متعلقات دیگر حذف شده اند. نکته مهم درباره این نوع کارسلینگ، قابلیت رگلاژ طول قسمتی است که باید به جک متصل شود. این بخش با توجه به طول جک تنظیم میشود و معمولا از تراز کفشک های بالای کارسلینگ بالاتر است.

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک غیرمستقیم

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک غیرمستقیم، که به آن کارسلینگ ۱:۲ نیز گفته می شود، در سیستم های ایندایرکت کاربرد دارد. جک های غیرمستقیم ۱:۲ به واسطه فلکه و سیم بکسل به کابین یا همان کارسلیگ متقصل می شوند. جک روی پایه ای قرار می گیرد که اندازه آن نسبت به ارتفاع چاه، چاهک، کورس جک و طول جک در حالت بسته و … متغیر است. این نوع کارسلینگ با توجه به سیم بکسل ها باید به پاراشوت مجهز باشد. پاراشوت مورد استفاده در این نوع کارسلینگ معمولا از نوع لحظه ای ایست و بدون گاورنر عمل می کند.

انواع کارسلینگ آسانسور بر اساس ارتفاع چاهک

یکی دیگر از پارامترهای مهم در انتخاب کارسلینگ ارتفاع چاهک آسانسور است. بطور کلی کار فریم های استاندارد در چاهک های استاندارد آسانسور جای می گیرند. چاهک های استاندارد بر اساس الزامات استاندارد معمولا ارتفاعی بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر دارند. این اندازه برای استقرار پایه ها و تجهیزات هر کارسلینگی مناسب است. در حالیکه برخی از آسانسورهای هیدرولیک و بالابرها در شرایطی نصب میشوند که ارتفاع چاهک محدودی دارند یا بطور کامل فاقد چاهک هستند. در این شرایط باید از کارفریم های مخصوصی که بعنوان پیت لس طراحی شده اند استفاده کرد.

نصب کارسلینگ

یکی از مهمترین مراحل در نصب آسانسور هیدرولیکی مونتاژ، نصب و تنظیمات اجزای کارسلینگ می باشد. این کار بدون شک نیازمند تخصص و تجربه نصاب و توجه به راهنما و دستورالعمل های اختصاصی سازنده کارسلینگ است. در عین حال، اجزای مهمی از قبیل پاراشوت، فکله، کفشک ها، رولر و … باید هر یک به درستی در جای خود قرار گرفته و ضمن تنظیمات مربوطه به خوبی محکم شوند.

یکی از بخش های مهم و زمان گیر در این فرایند تنظیم کشش سیم بکسل ها و اتصال قلاب های بکسل است. این کار باید طبق اصول ایمنی آسانسور و با حوصله به درستی صورت گیرد. در انتهای نصب کارسلینگ، کشش سیم بکسل ها و همچنین علکرد اولیه پاراشوت بصورت دستی آزمایش می شود.

نکته مهم دیگر محاسبه اندازه دقیق طول پایه جک و همچنین تراز و شاغول بودن آن است. اشتباه فاحش در طول پایه جک ممکن است باعث شود جک مجددا برداشته شده و همه کارها از ابتدا صورت گیرد.

ساختار و اجزای کارسلینگ

کارسلینگ آسانسور هیدرولیک را می توان یکی از تجهیزات مکانیکی پیچیده و مرکب آسانسور دانست. کارسلینگ متشکل از اجزای بسیار مهم و متعدد اصلی و فرعی است که در یک طراحی دقیق و کاربردی می توانند بخوبی در کنار یکدیگر نقش لازم را ایفا نمایند. در ادامه به مهمترین اجزای کارسلینگ آسانسور هیدرولیک  پرداخته میشود.

 • سازه یا استراکچر کارسلینگ شامل ستون ها و فورک ها
 • فلکه هیدرولیک
 • قلاب بکسل
 • کفشک های تخت و رولر
 • پاراشوت کارسلینگ
 • پایه جک

استراکچر کارسلینگ

بخش اصلی کارسلینگ آسانسور هیدرولیک سازه یا استراکچر آن است. سازه کارسلینگ باید تحمل وزن کابین و بار آن و گشتاورهای وارده از سوی آنها را داشته باشد. سازه کارسلینگ آسانسور هیدرولیک به صورت ال شکل است. این سازه دارای دو ستون عمودی و دو تیرک افقی است. به تیرک های افقی فورک کارسلینگ نیز می گویند. کابین روی فورک ها قرار می گیرد و از سقف به ستون ها محکم می شود.

کفشک ها، رولر ها و پاراشوت روی ستون های کارسلینگ محکم می شوند. بهتر است ستون ها و فورک های کارسلینگ قابلیت تنظیم طول داشته باشند تا در ابعاد و اندازه های متفاوت چاه و کابین کارایی لازم را داشته باشند. کارسلینگ هیدرولیک عموما با پوشش گالوانیزه یا رنگ الکترواستاتیک در دسترس قرار می گیرد. مدل های استانادارد و با کیفیت بصورت پیچ و مهره ای با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ کامل طراحی می شوند.

 

کفشک کارسلینگ

کفشک ها میانجی ریل و کارسلینگ هستند و انواع گوناگونی دارند. عموما دو نوع کفشک رولر و کفشک تخت در کارسلینگ های هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرند. با توجه به این که کارسلینگ های هیدرولیک نیروی بیشتری به ریل های راهنما وارد می کنند، مقاومت مکانیکی کفشک ها در برابر نیروها و گشتاورها بطور قابل ملاحظه ای باید افزایش یابد. بطور کلی کفشک های رولر توان بیشتری در برابر گشتاورهای وارده دارند و معمولا در قسمت پایین کارسلینگ مورد استفاده قرار  می گیرند.

 

پاراشوت گارسلینگ آسانسور هیدرولیک

پاراشوت در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک نقش چتر نجات را دارد. با در نظر گرفتن احتمال (اگرچه بسیار کم) گسیختگی کامل و ناگهانی سیم های بکسل، وجود پاراشوت برای جلوگیری از سقوط کابین و تامین ایمنی آسانسور هیدرولیک الزامی است. در تمام آسانسورهای هیدرولیک با عملکرد جک غیرمستقیم که واسطه سیم بکسل وجود دارد، تعبیه پاراشوت الزامی است. پاراشوتی که در کارسلینگ آسانسورهای هیدرولیک تعبیه می شود از نوع لحظه ای است. پاراشوت در کارسلینگ بدون گاورنر و با تحریک توسط یک سیستم مکانیکی مرکب از پلیت ها، فنرها و لینک ها تحریک می شود.

فلکه جک آسانسور هیدرولیک

در تجزیه و تحلیل نیروهای کشش سیم بکسل و نیروهای عامل بر جک، مشخص می شود که نیروی وارد بر فلکه در سیستم جک هیدرولیک بسیار بیشتر از سیستم های متداول کششی است. بر این اساس بدیهی است که فلکه آسانسور هیدرولیک می بایست دارای مقاومت و استحکام بیشتری باشد. جنس فلکه ها به همان صورت از چدن است. شیارهای فلکه باید متناسب با نوع سیم بکسل طراحی شوند.

فلکه معمولا در یک قاب قرار دارد و از آن طریق به جک متصل می شود. اتصال بین فلکه و جک هیدرولیک باید بنحوی باشد که به راحتی قابل دمونتاژ باشد. اتصالات پیچ و مهره ای یکی از بهترین و مرسوم ترین روش ها برای این منظور است.

قلاب بکسل هیدرولیک

قلاب بکسل در کارسلینگ آسانسور هیدرولیک عملکرد و ظاهری مشابه نمونه های رایج در سیستم های کششی دارد. اگرچه قلاب بکسل سیستم های هیدرولیک دارای تفاوت هایی در ظاهر و بخش فنر است که باید در تناسب با ابعاد و مشخصه های کارسلینگ انتخاب شوند. قلاب ها از یک سمت بکسل، به پلیت روی پایه جک ثابت می شوند. از سوی دیگر قلاب ها به پلیتی مخصوص که در کارسلینگ (بخش متحرک) تعبیه و به واسطه لینک ها به پاراشوت  متصل می شوند.

پایه جک آسانسور هیدرولیک

پایه جک آسانسور هیدرولیک قطعه ای بسیار ساده و در عین حال بسیار مهم است. اهمیت بالای پایه جک از دو منظر قابل توجه است. نخست اینکه پایه جک کل بار دستگاه شامل وزن جک، وزن کابین و بار آن، سیم بکسل و تمام متعلقات وابسته را تحمل می نماید و نیرو را به زمین منتقل می کند. نکته مهم دیگر محاسبه طول پایه جک هیدرولیک است. طول پایه جک به چند پارامتر بستگی دارد و عموما در زمان و محل نصب آسانسور محاسبه می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسانسور

انواع آسانسور

همه چیز درباره آسانسور! بررسی انواع مکانیزم و سیستم محرکه ها، انواع کاربرد آسانسور، ساختار و قطعات، فروش، قیمت، نصب و راه اندازی، مفاهیم و استانداردهای آسانسورها ...

آسانسور هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک

آشنایی با انواع آسانسورهای هیدرلیک، انواع مکانیزم ها، کاربردها، مشخصات و راهنمایی های لازم در خصوص خرید، نصب، راه اندازی و ...

مطالب مرتبط

آسانسورهای خاص

آسانسورهای خاص

آسانسور خاص چیست ؟ آسانسورهای خاص انواع آسانسورهای صنعتی میباشند که در محیط های است که در آن گازهای قابل

بیشتر »