جک آسانسور هیدرولیک

جک آسانسور هیدرولیک

فهرست مطالب

اولین موضوعی که در رابطه با تامین یا نصب آسانسور های هیدرولیک مورد بررسی قرار می گیرد، چگونگی و نوع جک آسانسور هیدرولیک است. انواع جک آسانسور، طیف گسترده از از ساختار تا نوع کاربرد و نصب را شامل می شوند. جک های آسانسور با جک های هیدرولیک صنعتی کاملا متفاوت هستند. در ادامه به طور کامل به شرح  انواع، ساختار و اجزای جک آسانسور هیدرولیک خواهیم پرداخت.

جک آسانسور هیدرولیک چیست؟

در واقع جک آسانسور هیدرولیک وسیله ای است که کابین را یا بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم حرکت میدهد. جک آسانسور وسلیه ای است متشکل از یک بخش ثابت و یک بخش متحرک که شفت جک نام دارد. شفت جک داخل سیلندر بواسطه جریان روغن جابجا میشود. از نظر تقسیم بندی های رایج در صنعت هیدرولیک، جک های آسانسور عموما جک های یکطرفه هستند. جک های یکطرفه دارای یک مجرای عبور روغن بوده و ورود و خروج از یک سمت صورت میگیرد.

جک آسانسور هیدرولیک چگونه کار میکند؟

همانطور که عنوان شد بخش متحرک جک بواسطه جریان روغن حرکت میکند. و جریان روغن بوسیله پمپ هیدرولیک ایجاد میشود. شیر کنترل مجرای اصلی حرکت روغن به سمت جک را باز کرده و روغن پس با عبور از لوله ها یا شلنگ از مجرای سیلندر وارد جک میشوند. روغن وارد شده با جریان مستمر، شفت جک را به سمت بالا میراند. شفت جک تا زمانیکه پمپ عمل میکند بالا رفته و در نهایت با توقف پمپ و انسداد شیر کنترل، از حرکت باز می ایستد.

جک آسانسور همیشه بصورت عمودی نصب میشود. در این وضعیت نیروهای ناشی از وزن کابین و بار آسانسور شفت جک را در حالت فشاری قرار میدهند. البته برخی از مدل های جک آسانسور بصورت کششی و با مکانیزمی کاملا متفاوت عمل میکنند. ولی اغلب جک های آسانسور بصورت فشاری طراحی و اجرا میشوند. با توجه به فشار نیروهای عامل بر جک، برای حرکت جهت پایین کافی است مجرای خروج روغن باز شود تا شفت جک به سمت پایین جابجا شود. به این دلی است که حرکت جهت پایین آسانسورهای هیدرولیک بدون کارکردن موتور و پمپ انجام میشود.

انواع جک آسانسور هیدرولیکی

انواع جک های آسانسور را می توان بر حسب نحوه اتصال، موقعیت جک، تعداد جک و فشاری یا کششی بودن تقسیم بندی کرد. اغلب جک های آسانسور فشاری هستند. بنابراین عمده پارامترهای تعیین نوع جک سه مورد اول می باشند. در ادامه به تعریف و تشریح مختصر هر یک از انواع جک های هیدرولیکی مورد اشاره میپردازیم.

جک های غیرمستقیم

جک های غیرمستقیم (نوع فشاری) با استفاده از یک فلکه روی شفت عمل میکنند. در آسانسور هیدرولیک جک بغل غیرمستقیم اندازه حرکت کابین دو برابر حرکت جک است. به عبارتی دیگر سرعت حرکت جک نصف سرعت کابین می باشد. این موضوع که نیروی وارد بر جک دو برابر نیروی وزن کابین و بار است با تحلیل ساده نیروهای کششی سیم بکسل اثبات می شود. نسبت حرکت ۱ به ۲ در جک غیرمستقیم، نتیجه ای است که از بکارگیری فلکه و طناب های فولادی حاضل میشود. این روش کمک می کند تا از جک هایی با کورس جابجایی نصف طول مسیر آسانسور استفاده شود. جک کوتاه تر باعث می شود هیچ محدودیتی در فضای چاه آسانسور از نظر ارتفاع وجود نداشته باشد. به حفره جک و کنده کاری زیاد نیازی نباشد و مشکلات کمتری برای حمل، جابجایی و نصب جک داشته باشیم.

نکاتی که در ارتباط با جک کنار غیرمستقیم عنوان شد، مزیت های فوق العاده کاربردی هستند. این مزیت ها باعث میشود اغلب آسانسورهای هیدرولیک مسافری با این روش اجرا شوند. اگرچه باید چند نکته در رابطه با جک بغل غیرمستقیم ۱:۲ در نظر بگیریم. به دلیل وجود سیم بکسل برای تامین ایمنی، آسانسور باید به سیستم پاراشوت یا همان ترمز ایمنی مجهز شود. همچنین برای جبران اختلاف ارتفاع باید از پایه جک استفاده شود. ارتفاع دقیق پایه جک بر اساس پارامترهای متعددی از جمله طول بسته جک، طول ریل کار شده، ارتفاع چاهک و … محاسبه می شود.

جک های مستقیم در کنار

جک در کنار مستقیم یکی از روش های نصب آسانسور هیدرولیک است که کمتر اجرا می شود. در این روش جک در کنار کابین داخل چاه آسانسور و بصورت مستقیم متصل میشود. این روش نصب بسیار ساده است و به فلکه، سیم بکسل و پاراشوت نیازی ندارد. مشکل اصلی جک کنار مستقیم این است که کورس جک برابر طول مسیر بوده و در صورتی که طول مسیر بلندی داشته باشیم با محدودیت فضا مواجه خواهیم بود. برای جبران کمبود فضای عمودی، یا باید ارتفاع بالاسری افزایش یابد و یا در زیر جک حفره ای به داخل زمین تعبیه شود. به هر حال در موقعیت هایی که شرایط لازم وجود داشته باشد، از جمله آسانسورهای دو توقف، جک در کنار مستقیم کاربرد بسیار خوبی دارد.

 

جک زیر مستقیم

یکی از روش های رایج برای نصب آسانسور هیدرولیک، مدل جک در زیر مستقیم است. در این مدل جک بصورت مستقیم در زیر کابین بصورت مستقیم نصب می شود. یکی از نکات مهم در این روش تعیین موقعیت دقیق جک نسبت به کابین است. بهترین حالت نصب جک در مرکز ثقل کابین است. مرکز ثقل کابین ممکن است در مرکز هندسی آن واقع شود ولی لزوما اینطور نیست.

نصب آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم مستلزم تاسیس یک چاه یا حفره در زیر چاهک است. این حفره از کف چاهک آسانسور شروع شده و به ارتفاع لازم داخل زمین امتداد می یابد. ارتفاع حفره در تناسب با طول جک تعیین می شود. پوسته یا همان سیلندر جک بطور دائم داخل این حفره قرار میگیرد. البته باید توجه داشت که به هیچ عنوان پوسته جک با کف یا جداره های حفره تماس نخواهد داشت. جک از ناحیه صفحه نگهدارنده در بالی سیلندر به یک پایه مستحکم در کف چاهک بسته شده و در واقع آویزان می شود.

جداره ها و کف حفره جک باید نسبت به نفوذ آب و مواد خورنده مقاوم شوند. برای این منظور عموما از لوله های پولیکا یا  مواد عایق کننده استفاده می شود. همچنین برای مقاومت جداره های چاه تمهیداتی در نظر میگریم تا از ریزش احتمالی جلوگیری شود.

جک دوبل

در شرایطی که کابین آسانسور ظرفیت نسبتا سنگین یا ابعاد بزرگی داشته باشد استفاده از جک زیر پیشنهاد می شود. چنانچه کار گذاری جک در زیر کابین آسانسور امکان پذیر نباشد، استفاده از جک های دوبل در کنار گزینه مناسبی است. بسته به شرایط چاه آسانسور می توان از دو جک در کنار بصورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کرد. نحوه جانمایی جک ها بر اساس نظر طراح آسانسور و با توجه به مقتضیات ساختمانی و کاربردی است. در سیستم های دو جک بغل غیرمستقیم، باید از یک جفت ریل راهنما برای هدایت هر جک استفاده شود. در این مدل بدیهی است که جک ها به فلکه مجهیز میشوند و برای ایمنی باید از پاراشوت استفاده شود.

جک های معکوس

یکی دیگر از انواع آسانسور هیدرولیک با استفاده از جک های معکوس اجرا میشوند. ساختار، طریقه نصب و الزامات و شرایط این نوع آسانسور کاملا متفاوت است. در آسانسورهای معلکوس از جک هایی استفاده می شود که به جای فشار تحت تاثیر نیروی کشش قرار میگیرند. ساختار این جک ها الزاما پیستونی است و مجرای روغن متفاوت است. در آسانسورهای هیدرولیک جک معکوس به شکلی خاص از وزنه تعادل کمک میگیرد. حرکت در اینگونه آسانسورها که رواج کمتری دارند بصورت معکوس است. به این معنا که با بالا رفتن جک، کابین آسانسور پایین می آید و بر عکس.

ساختار جک هیدرولیک آسانسور

ساختار جک هیدرولیک آسانسور با جک های هیدرولیک صنعتی متفاوت است. یکی از ویژگی های اصلی این جک ها از نظر ساختاری نجححوه آب بندی و تماس شفت و سیلندر است. در آسانسورهای هیدرولیک متداول فشاری از جک های یک طرفه استفاده می شود. دو موضوع مهم در ارتباط با ساختار جک آسانسور، تعداد مراحل و وضعیت مونتاژ آن است. در ادامه این دو موضوع تشریح می شوند.

تعداد مراحل جک هیدرولیک آسانسور

تعداد مرحله جک به معنی تعداد شفت (پیستون) آن است. در ساده ترین حالت جک های هیدرولیک را بصورت تک مرحله ای میسازند. به جک هایی با بیش از یک مرحله جک های تلسکوپی میگویند زیرا مانند ساختار تلسکوپ (یا آنتن ماشین) پیستون های داخل هم حرکت میکند. یک جک تکلسکوپی دومرحله ای دارای یک سیلندر و دو شفت است. شفت انتهایی (کوچکتر) داخل شفت میانی (بزرگتر) جمع میشود. در واقع شفت میانی نقش سیلندر برای شفت کوچک را دارد. در نهایت شفت میانی داخل سیلندر جمع میشود.

مونتاژ جک آسانسور هیدرولیک

جک های آسانسور هیدرولیک در مقایسه با اکثر کاربردهای صنعتی، جک های بزرگی محسوب میشوند. مساله حمل و نقل، جابجایی داخل چاه آسانسور و نصب جک های با طول زیاد گاهی بسیار پیچیده میشود. یکی از راهکارهای مشکلات عنوان شده برای جک های با طول زیاد ساخت جک بصورت دوتکه است. در این روش، شفت و سیلندر جک از ابتدا بصورت دوتکه طراحی و ساخته میشود. پس از حمل و جابجایی دو تکه جک به داخل چاه آسانسور، در محل مونتاژ میشوند. فرایند ساخت و مونتاژ جک های دو تکه مستلزم دقت بسیار بالایی است. عملیات مونتاژ باید با استفاده از آچارهای مخصوص و مطابق دستورالعملهای سازنده جک انجام شود.

اجزای جک آسانسور هیدرولیک

اجرای اصلی جک های آسانسور (فشاری) را شفت، سیلندر و راپچر ولو تشکیل  میدهند. شفت جک عموما از نوع سنگ خورده با سطح خارجی کاملا صیقلی است. سیلندر یک لوله بدون درز است و شامل بخش های گوناگون از قبیل سرسیلندر، مجرای روغن، لوازم آب بندی، مجرای هواگیری و … است.

شفت جک آسانسور

شفت جک آسانسور هیدرولیک را معمولا از یک لوله فولادی بدون درز با سطح کاملا صیقلی می سازند. سطح خارجی شفت جک با پکینگ های آببندی در تماس قرار میگیرد و باید بدون زخم و خراش باشد. برای صیقل شدن سطح شفت فرایند هونینگ با دقت بالا روی آن صورت میگیرد. برخی مواقع از لوله های صیقلی با سطح خارجی کرومه استفاده میشود.

قطر خارجی لوله در فرایند محاسبات فشار سیستم تعیین میشود. اندازه قطر شفت جک با فشار سیستم نسبت معکوس دارد. ضخامت شفت جک نیز در فرایند محاسبات کمانش جک تعیین میشود. محاسبات فشار و کمانش برای هر دستگاه در تناسب با مشخصات فنی آن باید بصورت جداگانه انجام شود.

سیلندر جک آسانسور

سیلندر جک یک لوله فولادی بدون درز است که شفت داخل آن حرکت میکند. جک های آسانسور بنحوی ساخته میشوند که پیستون داخل سیلندر با آن در تماس قرار نمیگیرد. بنابراین هیچ نیازی به صیقلی بودن سطح داخلی سیلند نیست. سیلندر از ناحیه انتهای بالایی به بخش های آب بندی مجهز شده که با شفت در تماس قرار میگیرند. پورت اصلی جریان روغن میتواند در بالا، پایین یا هر جایی در بدنه سیلندر قرار گیرد. تعیین محل دقیق پورت جک به نوع و نحوه نصب آن مربط است. بعنوان مثال جک هایی که با عملکرد مستقیم در زیر کابین نصب میشوند  پورت آنها در ناحیه بالای سیلندر قرار میگیرد و به شلنگ متصل میشود. البته جک های زیر تلسکوپی متفاوت هستند و پورت آنها در پایین جک تعبیه و بوسیله یک لوله خارج از سیلندر به بالا هدایت میشوند.

راپچرولو جک آسانسور

راپچرولو شیر ایمنی جک است که به آن شیر ترکیدگی نیز می گویند. تعبیه راپچرولو در همه آسانسورهای هیدرولیک الزامی است. راپچرولو در شرایط پارگی شلنگ هیدرولیک مانع از سقوط ناگهانی جک میشود و با بستن مجرای روغن شفت را متوقف میکند. راپچرولو باید بعنوان اصلی ترین قطعه ایمنی آسانسور هیدرولیک آزمون های فنی را پاس کرده و گواهینامه استاندارد داشته باشد.

در آسانسورهای هیدرولیک با دو جک (جک دوبل) باید تمهیدات خاصی در تعبیه راپچرولوها لحاظ شود. سیستم باید بنحوی عمل کند که در صورت عمل کردن یکی از شیرهای ترکیدگی، شیر ترکیدگی جک دیگر نیز بدون اختلاف زمانی قفل شود. در غیر اینصورت احتمال وقوع حادثه وجود دارد.

هماهنگی جک و پاوریونیت

همانطور که می دانیم نیروی لازم برای حرکت جک از طریق پاوریونیت اسانسور هیدرولیک تامین می شود. عموما در طراحی سیستم، ابتدا جک آسانسور هیدرولیک طراحی یا انتخاب شده و بر مبنای مشخصات آن پاوریونیت طراحی می شود. جابجایی پیستون جک از طریق جریان روغنی است که بواسطه عملکرد موتور و پمپ مستقر در پاوریونیت ایجاد می شود. بنابراین پارامترهایی نظیر سرعت حرکت جک به ظرفیت پمپ و قدرت عملکرد آن به توان الکتروموتور بستگی دارد.

جک آسانسور هیدرولیک شرکت بوخر سوئیس

یکی از پرآوازه ترین شرکت های تولیدکننده جک آسانسور هیدرولیک در سراسر دنیا، شرکت بوخر سوئیس است. شرکت بوخر که در زمینه تجهیزات و ماشین الات هیدرولیک در دنیا شناخته میشود ، بخشی مجزا برای طراحی، ساخت و تولید تجهیزات آسانسور هیدرولیک از جمله جک های هیدرولیک آسانسور نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسانسور

انواع آسانسور

همه چیز درباره آسانسور! بررسی انواع مکانیزم و سیستم محرکه ها، انواع کاربرد آسانسور، ساختار و قطعات، فروش، قیمت، نصب و راه اندازی، مفاهیم و استانداردهای آسانسورها ...

آسانسور هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک

آشنایی با انواع آسانسورهای هیدرلیک، انواع مکانیزم ها، کاربردها، مشخصات و راهنمایی های لازم در خصوص خرید، نصب، راه اندازی و ...

مطالب مرتبط

سرویس و نگهداری

جنرال سرویس آسانسور سرویس نگهداری یک آسانسور بدون جنرال سرویس امکانپذیر نیست جنرال سرویس آسانسور عملیات و اقداماتیست که در

بیشتر »

تعریف آسانسور

آسانسور چیست؟ آسانسور وسیله ای است متشکل از کابین، معمولا وزنه تعادل و اجزای دیگر که با روشهای مختلف، مسافر،

بیشتر »