آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار (جک دوبل)

آسانسور دو جک در کنار غیرمستقیم دوبل

فهرست مطالب

نصب و اجرای اسانسورهای هیدرولیک با استفاده از دو جک (دوبل) به دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از جک های مستقیم و روش دوم استفاده از جک های غیرمستقیم است. انتحاب روش مناسب به شرایط ساختمانی، کاربری و ملاحظات طراحی سیستم بستگی دارد. در ادامه به بررسی هر یک از این دو مدل آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار یا جک دوبل پرداخته شده است.

سیستم دو جک کنار مستقیم ۱:۱

روش اول سیستم دو جک در کنار مستقیم است. در این روش دو جک در کنار کابین در دو سمت مقابل، بصورت مستقیم به یوک کابین متصل شده اند. بنابراین فلکه، سیم بکسل و به تبع آن پاراشوت و گاورنر و ملحقات جانبی حذف می شوند. حذف این موارد مهمترین مزایای این روش نصب آسانسور است. با این وجود اجرای این سیستم مشکلاتی نیز دارد. بزرگترین محدودیت این مدل ارتفاع بالای جک در حالت باز شده است. در طول مسیرهای نسبتا بلند برای اجرای آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم نیاز به افزایش قابل توجه اورهد یا حفر چاه زیر جک ها داریم. راهکارهای پیش رو در برابر این محدودیت بکارگیری جک های تلسکوپی یا استفاده از سیستم جک غیرمستقیم است که در بخش بعد شرح داده شده است.

آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار مستقیم دوبل

سیستم دو جک کنار غیرمستقیم ۱:۲

در سیستم آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار غیرمستقیم نسبت حرکت ۱:۲ است. به عبارت دیگر با جابجا شدن شفت جک به اندازه یک واحد طول کابین آسانسور به اندازه ۲ واحد طول جابجا می شود. این نسبت در رابطه با سرعت نیز صادق است. از سوی دیگر نیرویی که جک تحمل میکند دو برابر وزن کابین و بار است. با بهره گیری از این ویژگی کورس جک نصف طول مسیر و تبع آن فضای اشغال شده در ارتفاع بسیار کمتر است. بکارگیری این سیستم در هر چاه آسانسوری امکانپذیر است. اما در هر حال نصب این روش مستلزم بکارگیری یک یوک خاص، فلکه ها، سیم بکسل ها و پاراشوت است.

آسانسور دو جک در کنار غیرمستقیم دوبل

سیستم دو جک کنار با جک تلسکوپی

اگر سیستم دو جک در کنار مستقیم در حال طراحی باشد همانطور که گفته شد احتمال بروز مشکل در اجرای آسانسورهای مرتفع وجود دارد. این مشکل به دلیل طول بلند جک مستقیم و کمبود فضا در چاه آسانسور بروز می کند. برای حل این مشکل می توان از جک های تلسکوپی استفاده کرد. آسانسور هیدرولیک با دو جک در کنار مستقیم تلسکوپی یک راهکار بسیار موثر در اینگونه موارد است. جک های تلسکوپی دو یا سه مرحله ای بمنظور کاهش ارتفاع جک در وضعیت های مورد اشاره طراحی می شوند. البته این جک ها در مقایسه بسیار گران قیمت هستند.

کاربرد آسانسور هیدرولیک با جک دوبل

آسانسور هیدرولیک با جک دوبل در کنار بیشترین کاربرد را در سیستم هایی با ظرفیت بالا و کابین های بزرگ دارد. آسانسورهای خودروبر مثال خوبی از کاربرد سیستم جک دوبل هستند. خصوصا زمانی که امکان کنده کاری برای جفر جک در زیر کابین وجود نداشته باشد یا به دلایلی گرایشی برای نصب سیستم جک در زیر وجود نداشته باشد، گزینه پیش رو استفاده از جک دوبل در کنار است. در ادامه به برسی چند کاربرد مهم آسانسورهای دوجک پرداخته می شود.

آسانسورهای باری جک دوبل هیدرولیک

آسانسورهای باری عموما ظرفیت مفید بیشتری نسبت به سیستم های مسافری دارند. ظرفیت یک آسانسور باری مسافری ممکن است ۷۵۰ کیلوگرم، ۱۰۰۰ کیلوگرم یا ظرفیت های بیشتر مانند ۲۵۰۰ کیلوگرم باشد. در تناسب با ظرفیت بار بالا ابعاد کابین آسانسورهای باری نیز بزرگ است. این مساله باعث می شود تا استفاده از سیستم های تک جک در کنار کنار گذاشته شود. دلیل این موضوع گشتاور بالایی است که ابعاد کابین بزرگ به جک و ریل ها در یک سمت کابین وارد می کند. در نتیجه بهترین روش برای اجرای آسانسور هیدرولیک، روش جک دوبل یا جک زیر است.

آسانسور خودروبر دو جک هیدرولیک

آسانسورهای خودروبر عموما بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم ظرفیت دارند. ابعاد کابین نیز باید متناسب با خودرو در نظر گرفته شود. کابین خودروبر معمولا ابعادی به اندازه حداقل ۲۴۰ سانتیمتر عرض و ۵۵۰ سانتیمتر عمق دارد. بدیهی است که سیستم یک جک در کنار نمی تواند پاسخگوی این حجم از کابین باشد. بنابراین می توان از سیستم دو جک در کنار مستقیم یا غیرمستقیم برای آسانسور خودروبر استفاده کرد.

آسانسورهای صنعتی دو جک

آسانسورهای صنعتی که مخصوص حمل بار یا بار و مسافر طراحی و اجرا می شوند نیز معمولا ابعاد و ظرفیت بالایی دارند. در بسیاری از موارد امکان ایجاد حفره برای استقرار جک در زیر کابین وجود ندارد. همچنین در بسیاری از موارد به دلیل حساسیت بالای سیستم ترجیج بر عدم استفاده از جک در زیر است. در آسانسور دو جک در کنار امکان نظارت بصری در بازرسی های مکرر براحتی وجود دارد. این موضوع در ارتباط با مساله قابلیت اطمینان آسانسور و سرویس و نگهداری تاثیر قابل توجهی دارد.

آسانسورهای بسیار سنگین دو جک

انواع آسانسورهای بسیار سنگین که عمدتا کاربرد صنعتی دارند حجم و وزن بالایی را جابجا می کنند. آسانسورهای باری سنگین (۲۵۰۰ کیلوگرم به بالا)، آسانسورهای لیفتراک بر، کامیون بر و … از جمله آسانسورهای سنگین مححسوب می شوند. در اینگونه موارد عموما از روش دو جک در کنار مستقیم استفاده می شود. یکی از دلایل این موضوع توزیع بهتر نیرو در دو سمت و حذف سیم بکسل و فلکه است.

 

مشکلات آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار

یکی از مشکلاتی که در برخی از موارد امکان بروز دارد، بر هم خوردن توازن بین دو جک است. ممکن است به دلایلی دو جک از تراز خارج شوند. البته این مشکل بسیار نادری است. ولی در سیستم های هیدرولیک صنعتی می توان برای حفظ توازن دقیق آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار از فلو دیوایدر استفاده کرد.

لوله کشی و راپچرولو آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار

لوله کشی یا شلنگ ها در آسانسورهای هیدرولیک دو جک در کنار به دو روش اجرا می شوند. طرح مورد نظر باید در تناسب با شرایط ساختمانی و همچنین محل استقرار پاوریونیت و شرایط چاهک بررسی و انتخاب شود. هر کدام از روش ها محاسن و معایبی دارند. نکته مهم در این رابطه چگونگی اتصال راپچرولو است. در زیر اجرای این دو روش بررسی شده است.

روش لوله کشی مستقیم

در این روش پس از شیر کنترل یک سه راهی نصب می شود. این سه راهی می تواند با یک شلنگ مناسب نیز به شیر کنترل پاوریونیت متصل شود. پس از سه راهی دو شلنگ به طول مساوی ارتباط بینن سراهی و هر کدام از دو جک را بصورت مجزا برقرار می کنند. اکنون ارتباط جریان روغن بین پاوریونیت و هر دو جک بر قرار است. در این روش چون احتمال ترکیدگی شلنگ ها وجود دارد باید در هر جک از یک راپچرولو یا همان شیر ترکیدگی استفاده کرد.

روش سه راهی و لوله کشی

روش سنتی دیگری که البته با اما و اگرهای فراوانی همراه است استفاده از یک سه راهی و اتصال جک ها از طریق لوله کشی است. در این روش یک سه راهی هیدرولیک در وسط چاهک قرار می گیرد و از ورودی هر جک تا سه راهی بجای استفاده از شلنگ لوله کشی می شود. از پورت سوم سه راهی یک شلنگ به سمت پاوریونیت هدایت می شود. البته بلافاصله پس از سه راهی یک راپچرولو تعبیه می شود. بنابراین در این مدل اجرای آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار، بجای استفاده از دو راپچر ولو از یک راپچر ولو استفاده شده است. التبه باید توجه داشت که لوله کشی بین دو جک تا سراهی و همچنین اتصالات مربوطه در دو سمت باید از نوع بسیار مقاوم و قابلیت تحمل فشار اطمینان با ضریب ایمنی بالایی را دارا باشد.

راپچرولو در آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار

اگر روش دوم یعنی لوله کشی و سه راهی اجرا شود یک راپچرولو استفاده می شود. این راپچرولو بطور معمول کار می کند و شرایط ویژه ای ندارد. البته باید اندازه و مشخصه های راپچر ولو در تناسب با جریان و فشار سیستم باشد. اما زمانی که در آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار از دو راپچر ولو مجزا استفاده می شد باید یک موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد. اگر به هر دلیلی هر کدام از راپچر ولو ها عمل کند همزمان باید راپچر ولو دیگر نیز وارد عمل شود. برای این منظور از یک شلنگ رابط بین ردو راپچر ولو استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسانسور

انواع آسانسور

همه چیز درباره آسانسور! بررسی انواع مکانیزم و سیستم محرکه ها، انواع کاربرد آسانسور، ساختار و قطعات، فروش، قیمت، نصب و راه اندازی، مفاهیم و استانداردهای آسانسورها ...

آسانسور هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک

آشنایی با انواع آسانسورهای هیدرلیک، انواع مکانیزم ها، کاربردها، مشخصات و راهنمایی های لازم در خصوص خرید، نصب، راه اندازی و ...

مطالب مرتبط

آسانسورهای خاص

آسانسورهای خاص

آسانسور خاص چیست ؟ آسانسورهای خاص انواع آسانسورهای صنعتی میباشند که در محیط های است که در آن گازهای قابل

بیشتر »