مزایا و معایب آسانسور هیدرولیک

مزایا و معایب آسانسور هیدرولیکی

بررسی مزایا و معایب آسانسور هیدرولیک یکی از موضوعات مهم و زمینه ساز تصمیمات اساسی در انتخاب نوع آسانسور است. آسانسورهای هیدرولیک یکی از پرکاربردترین انواع آسانسور هستند. معمولا در اولین بررسی ها آسانسورهای هیدرولیک با آسانسورهای کششی مورد مقایسه قرار می گیرند. مبنای این مقایسه جنبه های فنی و اجرایی، ایمنی و عملکرد و […]

بررسی سرعت آسانسور هیدرولیک

سرعت آسانسورهای هیدرولیکی

سرعت آسانسور هیدرولیک سرعت آسانسور هیدرولیکی یکی از چالش های پیش روی طراحان است. به بیانی روشن، آسانسورهای هیدرولیک نمی توانند سرعت بالایی داشته باشند. حداکثر سرعت آسانسورهای هیدرولیک در شرایط معمول 0.63 متر بر ثانیه است که با در نظر گرفتن تمهیداتی می توان سرعت را تا حداکثر 1 متر بر ثانیه رساند. در […]

بررسی ایمنی در آسانسورهای هیدرولیک

ایمنی آسانسور هیدرولیک

از آنجایی که آسانسور به عنوان وسیله ای برای حمل و جابجایی انسان ها شناخته می شود، مهمترین موضوع در رابطه با طراحی، اجرا و بهره برداری در آن ایمنی است. یکی از پرکاربردترین انواع آسانسور، آسانسورهای هیدرولیک می باشند.  در این نوشته نگاهی موشکافانه تر به موضوع ایمنی آسانسور هیدرولیک خواهیم داشت. ایمنی آسانسور […]

بررسی طول مسیر آسانسور هیدرولیکی

تراولینیگ طول مسیر آسانسور هیدرولیکی

از جمله کلیدی ترین مشخصات هر دستگاه آسانسور طول مسیر  یا ارتفاع جابجایی آن است. در آسانسورهای هیدرولیک این شاخص اهمیت دوچندان دارد. این حساسیت به این دلیل است که طول مسیر آسانسور هیدرولیکی نمی تواند مقدار زیادی باشد. به عبارت دیگر یکی از محدودیت های آسانسورهای هیدرولیکی طول مسیر است. در ادامه به تعریف […]

بررسی ظرفیت در آسانسورهای هیدرولیک

آسانسور لیفتراک بر

ظرفیت آسانسور را می توان یکی از اصلی ترین مشخصات فنی آن قلمداد کرد. تقریبا تعیین مشخصات و انتخاب بیشتر تجهیزات، سیستم محرکه و مشخصه های دیگر آسانسور به نحوی تابع ظرفیت و یا تحت تاثیر غیرمستقیم آن می باشند. در این مقاله موضوع ظرفیت آسانسور هیدرولیکی بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. ظرفیت […]