آسانسور هیدرولیک جک در کنار مستقیم 1:1

آسانسور هیدرولیک جک در کنار مستقیم

مدل آسانسور هیدرولیک جک در کنار مستقیم یکی از انواع آسانسور هیدرولیک است که در آن جک هیدرولیک در کنار یا پشت کابین آسانسور مستقر شده و بصورت مستقیم به فریم کابین متصل می شود. در این روش نسبت حرکت و سرعت جک به کابین 1 به 1 است و بیشترین کاربرد را در آسانسورهای […]

آسانسور هیدرولیک دو جک در کنار (جک دوبل)

آسانسور دو جک در کنار غیرمستقیم دوبل

نصب و اجرای اسانسورهای هیدرولیک با استفاده از دو جک (دوبل) به دو روش امکان پذیر است. روش اول استفاده از جک های مستقیم و روش دوم استفاده از جک های غیرمستقیم است. انتحاب روش مناسب به شرایط ساختمانی، کاربری و ملاحظات طراحی سیستم بستگی دارد. در ادامه به بررسی هر یک از این دو […]

آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم

آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم

یکی از متداول ترین روش های اجرای آسانسورهای هیدرولیک تعبیه یک جک مستقیم در زیر کابین است. این روش نصب که به آن مدل جک در زیر مستقیم یا مدل جک مرکزی هیدرولیک Centre Cylinder گفته می شود در بسیاری از ساختمان ها کاربرد دارد. در ادامه این مطلب به بررسی کامل این مدل آسانسور […]

آسانسور هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم

آسانسور هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم

مدل آسانسور هیدرولیک جک در کنار غیرمستقیم یکی از پرکاربردترین انواع آسانسور هیدرولیک است. تقریباً بیشتر آسانسورها مسافری و خانگی، هوم لیفت ها و بالابرهای کوچک با استفاده از این روش طراحی و اجرا می شوند. مدل جک کنار غیرمستقیم 1:2 در این مدل از آسانسورهای هیدرولیک یک یا دو جک در کنار یا پشت […]